Intermedijalne komore

Filteri
AF 2002
Intermedijalne komore

AF 2002

BF 2003
Intermedijalne komore

BF 2003

BIP 72
Intermedijalne komore

BIP 72

BIP 72-E
Intermedijalne komore

BIP 72-E

BIP 72-M
Intermedijalne komore

BIP 72-M

Prikazan je samo dio našeg asortimana, za više informacija kontaktirajte nas na prodaja@omrcen.hr

AF 2002 je statična intermedijalna komora za okrugle i prethodno oblikovane duguljaste komade tijesta u košaricama ili na zipkama. AF 2002 komora je posebno pogodna za mekana, pred-fermentirana tijesta s dugim odmaranjem u posudama. Komadi tijesta se odmaraju i fermentiraju bez prevrtanja tijekom procesa. UV lampe sprečavaju nastanak plijesni unutar komore, a putem transparentnog pleksiglas prozora omogućava se vizualno praćenje procesa.

BF 2003 je intermedijalna komora posebno dizajnirana za sve tipove „mediteranskog“ kruha. Komadi tijesta se prenose s djelilice u komoru pomoću koračne trake. Na kraju ciklusa fermentacije, košaricer se okreću i komadi tijesta se polažu na izlazni transporter, na daljnji proces. UV lampe sprečavaju formiranje plijesni u komori, a transparentni pleksiglas prozor omogućava vizualno praćenje tijesta u komori.

BIP 72 je intermedijalna komora pogodna za sve vrste pšeničnog i miješanog raženog kruha. UV lampe sprečavaju formiranje plijesni u komori, a transparentni pleksiglas prozor omogućava vizualno praćenje tijesta u komori. Zahvaljujući modularnom konceptu, ova komora se može prilagoditi zahtjevima kupca. BIP 72 je robusno dizajnirana intermedijalna komora dokazane kvalitete kroz dugi niz godina. Komora je razvijena za postizanje potpuno automatskog procesa kermetacije.

BIP 72-E je intermedijalna komora pogodna za mnoge uobičajene vrste tijesta, kao što su pšenično i pšenično/raženo tijesto. Preko fotoćelijskog kontroliranog sustava za ubacivanje, zaobljeni komadi tijesta ubacuju se u košarice. Komora radi s prekidima za 100% punjenje ili kontinuirano pomoću sustava za koračno punjenje. UV lampe sprečavaju formiranje plijesni u komori, a transparentni pleksiglas prozor omogućava vizualno praćenje tijesta u komori.

BIP 72-M je intermedijalna komora pogodna za mnoge uobičajene vrste tijesta, kao što su pšenično i pšenično/raženo tijesto. Obrađuje komade tijesta bez upotrebe brašna za posipanje. Putem sustava za ubacivanje, zaobljeni komadi tijesta se ubacuju u košarice parata za stajanje. Komora radi s prekidima za 100% punjenje ili kontinuirano pomoću. UV lampe sprečavaju formiranje plijesni u komori, a transparentni pleksiglas prozor omogućava vizualno praćenje tijesta u komori.